Права и задължения

Atan.bg е онлайн магазин за продажба дрехи.
 
Всеки потребител, който разглежда или използва уеб-сайта atan.bg, се счита, че изрично и безусловно приема и се съгласява със общите условия, което е равносилно на подписан между страните писмен договор, а именно:
 
- публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули от “ATAN“ ООД;
 
- информацията, публикувана в atan.bg е безплатна и общодостъпна в интернет;
 
- atan.bg си запазва правото да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока;
 
- при несъответствие на публикуваната в сайта информация, atan.bg не носи отговорност за допуснати неточности;
 
- при подаване на заявка от потребителя за посочени непълни и/или сгрешени данни ( лице за контакт, адрес, телефон), atan.bg не е обвързан с изпълнението на поръчката;
 
- atan.bg се задължава след получаване на заявка от потребителя, да му достави желаната стока или информира потребителя за други обстоятелства относно заявката му;
 
- при несъответствие на представените продукти в сайта и тези, налични в склада, atan.bg не носи отговорност.
 
Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.